Bezwaar en Beroep

Inleiding

Nederland is een land vol regels. Dat is maar goed ook, want zo weet u precies waar u aan toe bent, toch? Helaas zijn er soms zo veel regels dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Vooral het bestuursrecht is in Nederland een wirwar aan regels. In het verkeer tussen u en de overheid kan dan al snel een ongelijke situatie ontstaan. Immers, u houdt zich niet dagelijks bezig met subsidies, ruimtelijke onderbouwingen, bouwvergunningen, planschades, voorkeursrechten, onteigeningen of wijzigingen in verkeerssituaties.

Een aanvraag doen bij een bestuursorgaan

De meesters van Rechtmaat BV bieden uitkomst. Zij zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en kennen als geen ander het klappen van de zweep. Dure advocatenkantoren ontberen nogal eens de benodigde bestuursrechtelijke know-how. Als u een besluit van een bestuursorgaan wilt verkrijgen dan dient u hiertoe een aanvraag te doen. Het kan gaan om een bouwaanvraag, een subsidieaanvraag, een verzoek om op te treden tegen illegaal handelen van de buren. Vaak is de motivering bij een aanvraag belangrijk. De juristen van Rechtmaat BV kunnen voor u een gemotiveerde aanvraag verzorgen. De gemeente kan eenvoudig de aanvraag beoordelen en snel tot een besluit komen.

Bezwaar maken bij een bestuursorgaan

Als u het oneens bent met een genomen besluit kunt u (meestal) een bezwaarschrift indienen. Ook hier kunnen de meesters van Rechtmaat BV u ondersteunen. Ook bewaken zij voor u de strakke termijnen die de wet stelt. Als u bijvoorbeeld door de gemeente gedwongen wordt om een bouwwerk dat zonder vergunning is opgericht binnen een maand af te breken dan kan wellicht met bemiddeling (mediation) één en ander worden voorkomen. De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Ook geweigerde bouwaanvragen, subsidieaanvragen of andere voor u essentiële zaken kunnen door ons worden opgepakt.

De hoorzitting / voorlopige voorziening

Na het indienen van uw bezwaarschrift krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting op de gemeente zelf. U kunt dan een jurist van Rechtmaat BV machtigen om uw belangen te behartigen. Het bestuursorgaan dat het besluit nam, bekijkt de zaak opnieuw en het is dus zaak om vroegtijdig en nog voordat een zaak onverhoopt bij de rechter komt en de juridische kosten aanzienlijk op gaan lopen op de hoorzitting alle gronden van uw bezwaar aan te voeren.

Belangrijk om te weten is dat een bezwaarschrift tegen een besluit, het besluit zelf niet raakt. Als u bezwaar maakt tegen een verleende bouwvergunning van uw buurman, dan ontneemt dit de buurman niet het recht om te bouwen. Een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechter biedt dan uitkomst. U begrijpt ook hier vinden de juristen van Rechtmaat BV snel de weg naar de rechter voor u.

Naar de rechtbank of Raad van State

Als het uiteindelijke besluit niet naar uw zin is, dan kunt u vrijwel altijd in beroep gaan bij de bestuursrechter of in hoger beroep bij de Raad van State. Ook hier staan de meesters van Rechtmaat BV klaar om voor u de procedure te voeren.

Gratis advies

Als u uw juridisch probleem mailt naar info@rechtmaat.nl dan geven wij binnen een week kort en vrijblijvend aan welke stappen u kunt ondernemen. Uiteraard geven wij ook aan wat Rechtmaat BV voor u zou kunnen betekenen.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met ons secretariaat tel 0251-213235).