Planschade

Planschade en risicoanalyse

In artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een schaderegeling opgenomen als een planologische maatregel schade veroorzaakt. Het artikel biedt belanghebbenden de mogelijkheid om een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen bij het college. Wij kunnen wij voor u een gemotiveerd verzoek tot planschade indienen bij de gemeente indien u van mening bent dat u planschade lijdt. Wij zullen dit overigens alleen doen indien ook wij van oordeel zijn dat u daadwerkelijk planschade lijdt!

Afwentelen planschade

Gemeenten kunnen te betalen planschadevergoedingen afwentelen op de veroorzaker. Ze kunnen daarover afspraken maken met projectontwikkelaars dankzij de aangebrachte wijziging in de WRO. Rechtmaat BV Juristen kan voor u een risisco-analyse opstellen zodat u een globaal inzicht heeft in de te maken planschadekosten. Wij schakelen zeer ervaren planschadejuristen in die voor tal van particulieren en gemeentes al planschadeadviezen en risicoanalyses opstelden.

Meer informatie?

Mail dan naar info@rechtmaat.nl Of bel direct voor meer informatie en vraag naar ons secretariaat (tel 0251-213235)