Secretariaat

Inleiding

Sinds de Algemene wet bestuursrecht in werking is getreden, hebben de meeste gemeenten het aantal bezwaarschriften aanzienlijk zien toenemen. Voor een deel was dat ook het doel van de wetgever: Heroverweging door het bestuur om de bestuurslasten bij de beroepsinstanties te beperken. Daarnaast hebben de wettelijk vereiste zorgvuldigheid (openheid) in de besluitvorming en de toegenomen mondigheid van de burger geleid tot een stijging van het aantal bezwaarschriften. Ook de toenemende ‘aandacht’ voor handhaving komt de werkdruk bij gemeentes niet echt ten goede. Wat de oorzaak ook moge zijn (pieken, openstaande vacature, hoge werkdruk), veel zaken blijven liggen bij het secretariaat van de commissie bezwaar- en beroepschriften.

Rechtmaat BV ondersteunt

Rechtmaat BV buigt de negatieve spiraal snel om. Wij hebben een aantal methoden om zeer snel en accuraat de zaken voor te bereiden en af te handelen middels het vervullen van het secretarisschap of het overnemen van enkele specifieke taken. Zeer veel gemeenten in het hele land hebben reeds kennisgemaakt met onze werkwijze. Meestal zijn de door ons opgestelde commissieadviezen (en eventueel verslagen) al volwaardig en zullen deze de goedkeuring van de commissieleden kunnen wegdragen. Als klap op de vuurpijl bieden wij ook de mogelijkheid om het commissieadvies door ons direct in een heroverwegingsbesluit te gieten. Indien gewenst maken wij ook het bijbehorende college- of raadsvoorstel op.

Onze aanpak leidt ertoe dat wij meestal binnen een week na de hoorzitting het advies (en eventueel het verslag) ter beoordeling naar de overige commissieleden kunnen sturen!

Randvoorwaarde

Onze enige voorwaarde is dat een ambtelijk contactpersoon aangewezen wordt, die optimaal meewerkt om de inzet van Rechtmaat BV zo efficiënt mogelijk te doen plaatsvinden. De ervaring leert dat dit ook voor de gemeente zelf de meest handzame werkwijze is.
Wij streven ernaar om de werkzaamheden zoveel mogelijk op ons eigen kantoor te verrichten. Het verzorgen van een werkplek, toezicht, computer, telefoon etc. is dan ook niet nodig.

Gratis advies

Tientallen gemeentes gingen u al voor. Bent u toch huiverig voor het inschakelen van een ‘zoveelste’ juridisch adviesbureau? Voor het overwinnen van deze gezonde vrees stelt Rechtmaat BV zonder kosten en geheel vrijblijvend een voorlopig standpunt of een verweerschrift op.

Meer informatie?

Meer informatie? Een vrijblijvend gratis advies ontvangen? Mail dan naar info@rechtmaat.nl en vraag het gratis informatiepakket aan. Of bel direct voor meer informatie naar ons secretariaat tel 0251-213235