Klik hier om terug te keren naar "Cursus en Opleidingen"

Programma Awb cursus gemeente

Dag 1

Ochtendgedeelte

9.15 uur – 9.30 uur

- Ontvangst en Inleiding

9.30 – 11.00 uur

- Besturen en wetmatigheid
- Soorten regelgeving
- Bestuursorganen: wie mogen besturen
- Bestuursvormen: attributie, delegatie, mandaat

11.00 – 11.15 uur

- pauze

11.15 – 12.30 uur

- Dualisering: verhouding B & W – gemeenteraad
- Practicum: casussen en vragen

12.30 – 13.30 uur

- Lunch

Middaggedeelte

13.30 – 15.00 uur

- Besluit begrip: algemeen verbindende voorschriften, plannen, beschikkingen
- Belanghebbende begrip
- Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
- Onbevoegd genomen besluiten.


15.00 – 15.15 uur

- Pauze

15.15 – 16.30 uur

- Beschikkingen: aanvraag, voorbereiding en beslissing
- Beleidsregels: vrije en gebonden bevoegdheden
- Practicum: casussen en vragen


Dag 2

Ochtendgedeelte

9.15 uur – 9.30 uur

- Ontvangst en Inleiding

9.30 – 11.00 uur

- Rechtsbescherming in het algemeen
- Bestuursprocesrecht: de bezwaarfase:

 • Hoe herken ik een bezwaarschrift
 • Indieningstermijn en termijnoverschrijding
 • Waar moet bezwaarschrift aan voldoen
 • Wel of niet horen?
 • Bezwarencommissie
 • Beslissing op bezwaar

11.00 – 11.15 uur

- pauze

11.15 – 12.30 uur

- Vervolg bestuursprocesrecht

- Wet Elektronisch bestuurlijk verkeer
- Practicum: casussen en vragen

12.30 – 13.30 uur

- Lunch

Middaggedeelte

13.30 – 15.00 uur

- Bestuur en privaatrecht

 • Gemeente als rechtspersoon
 • Twee-wegenleer
 • Beleidsovereenkomsten
 • Openbare aanbesteding
 • Publiek domein
15.00 – 15.15 uur

- Pauze

15.15 – 16.30 uur

- Sancties in het bestuursrecht: bestuursdwang, dwangsom
- Practicum: casussen en vragen


Klik hier om terug te keren naar "Cursus en Opleidingen"